FANDOM


I Regulamin Główny Edytuj

  1. Każdy użytkownik na wiki jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem; jego nieznajomość nie jest upoważnieniem do zwolnienia z ewentualnych kar. 

  2. Wszyscy użytkownicy są równi wobec regulaminu.

  3. Regulamin może być aktualizowany, o jego zmianach użytkownicy będą niezwłocznie poinformowani.  

  4. Każdy ma prawo do edycji artykułów, jednak edycja może zostać cofnięta, jeśli administrator/moderator treści uzna ją za szkodliwą.

  5. Na Neko Atsume obowiązuje język polski, inne języki mogą być używane tylko do zaprezentowania nazw lub pojedynczych zdań.

  6. Regulamin główny obowiązuje zarówno w artykułach, jak i na czacie, forum i blogach.

  7. Poza regulaminem obowiązuje na wiki również Konstytucja RP, Terms of Use (ToU) Wikii, zasady kultury osobistej, amerykańskie prawo (Wikia jest firmą amerykańską), netykieta.

  8. Zabronione jest na wiki umieszczanie treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, politycznym, ideologicznym, a także treści dotyczących pornografii, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, łamiących prawo autorskie.

  9. Zabronione jest stosowanie wulgaryzmów oraz cytowanie ich (także wulgaryzmów użytych w formie ocenzurowanej np. gwiazdkowanie, przekręcenie liter lub napisanych w taki sposób, ze czyta się je jak wulgaryzmy, np. wykorzystując fonetykę języka angielskiego).

II Artykuły Edytuj

  1. Nowe artykuły na wiki muszą nawiązywać do gry Neko Atsume

  2. Nie należy popełniać błędów językowych, ortograficznych czy interpunkcyjnych. 

III Forum Edytuj

  1. Forum Neko Atsume wiki służy do komunikacji użytkowników. 

  2. Na Forum zabronione jest:

* pisanie postów, których głównym celem jest zwiększenie licznika wypowiedzi,

* flood,

* spam,

* bezsensowne pisanie tak zwanym Caps Lockiem,

* trolling,

* obrażanie użytkowników,

* prowokowanie innych użytkowników,

* wstawianie linków mogących spowodować szkody innego człowieka (tzw. screamery) lub treści mające tematykę +18 (erotyka).

IV Chat Edytuj

  1. Niedozwolone jest upublicznianie prywatnych rozmów bez pozwolenia.

  2. W wyjątkowych sytuacjach (za zgodą moderatora czatu) można używać języka angielskiego.

  3. Zabronione jest: 

* nadużywanie caps locka,

* nadużywanie chat tagów,

* flood,

* trolling.